Luis Alarcon Arias

Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta i superwizor TSR/PSR. Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca SWPS w Warszawie.

 • Psycholog (ze specjalizacją kliniczną) Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie [1985r.].
 • Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA [m.in. na University of Miami].
 • Certyfikowany Trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Od lat prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji psychologicznych i strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych głównie w firmach korporacyjnych. Specjalizuje się w tematach takich jak, „zarządzanie zmianą”, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, budowanie kultury organizacyjnej, lokalne polityki psychospołeczne, itp.
 • Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej SWPS.
 • Jest licencjonowanym psychoterapeutą i certyfikowanym superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jest założycielem Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.
 • Jest certyfikowanym Coachem międzynarodowym ICC – International Coaching Community
 • Przez prawie 20 lat realizuje biznesowe projekty rozwojowe oraz przeprowadził liczne procesy coachingowe dla firm tj. Sanitec, HP, Merck, Akzonobel, TPSA, Orange, Glaxo SK, Olympus, T-Mobile, Plus, Saint Gobain, Federal Mogul, ING Bank, itp. . Klientami w/w procesów byli albo menedżerowie najwyższego szczebla [zarząd i członkowie zarządu] albo wysokiego szczebla [dyrektorzy]
 • Pracuje w nurcie „SFA“ [Solution Focused Approach], Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – TSR, którego w Polsce jest jednym z prekursorów.
 • Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach -EBTA. [European Brief Therapy Association]. Posiada certyfikat terapeuty SFBT[Solution Focused Brief Therapy].
 • Jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.